Έλεγχος ανάλυσης σύστασης σώματος.

Τι είναι η ανάλυση σύστασης σώματος;

Ανάλυση σύστασης σώματος ή αλλιώς λιπομέτρηση, είναι η διαδικασία με την οποία μετράμε το ποσοστό σωματικού λίπους.

Μέθοδοι μέτρησης;

Ευρέως διαδεδομένες είναι δύο μέθοδοι λιπομέτρησης. Η πρώτη πραγματοποιείτε με το δερματοπτυχόμετρο και η δεύτερη με συσκευές βιοηλεκτρικής αντίστασης (βλέπε φωτογραφία).

Η μέτρηση με δερματοπτυχόμετρο βασίζεται στην αρχή ότι το υποδόριο λίπος αντικατοπτρίζει το 50% του ολικού λίπους στο σώμα. Πλεονεκτεί στο ότι εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε μεγάλο αριθμό ατόμων (παιδιά, αθλητές κλπ.) χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Μειονεκτεί ως προς το αποτέλεσμα της μέτρησης από εξεταστή σε εξεταστή.

Η μέτρηση με βιοηλεκτρική αντίσταση (βλέπε φωτογραφία) βασίζεται στο γεγονός ότι οι ιστοί του σώματος άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ρεύμα ακολουθεί το δρόμο με την μικρότερη αντίσταση δηλαδή την άλιπη μάζα του σώματος και κατόπιν, υπολογίζει το σωματικό λίπος αφαιρώντας την από το συνολικό βάρος. Μειονεκτεί ως προς την ιδιαίτερη προετοιμασία που απαιτείται προκειμένου η μέτρηση να είναι ακριβής.

Σε τι χρησιμεύει;

Η αξιολόγηση σύστασης σώματος δίνει μια σαφή εικόνα της κατανομής του λίπους στο σώμα. Έτσι, ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διατροφής μπορεί να γίνει πιο στοχευμένα και να έχει καλύτερα και πιο άμεσα αποτελέσματα.

Στο Επιστημονικό Κέντρο Διατροφής εφαρμόζονται και οι δύο μέθοδοι μέτρησης. Ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο για να εξασφαλίζουμε την άριστη και ασφαλή λειτουργία του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.

​Copyright © 2016 Χρήστος Βλάχος. | All rights reserved.

Designed & Created by Χρήστος Βλάχος​. | Είσοδος μέλους.